ÖVNING KONRAD: Kräkningar och diarré kopplas till vattensmittan

Enligt Alingsås lasarett har nu flera personer i Alingsås tätort insjuknat med kräkningar, diarréer och klåda i händer och fötter. Troligen orsakat av kommunens förorenade vatten. Det finns åtminstone inga tecken i nuläget på att smittan är luftburen.  Utredningar med provtagningar av de insjuknade pågår. För en del personer har symtomen varit intensiva men kortvariga. 

Här får du information vid kriser – kris.alingsas.se

Om en större eller mindre kris inträffar i Alingsås kommun får du snabb och uppdaterad information på den här hemsidan. Den används alltså vid kriser. Kris betyder att något händer som kan vara farligt för dig som bor i Alingsås kommun.

Du kommer att kunna komma i kontakt med kommunen genom den här hemsidan och få svar på eventuella frågor. Frågorna med svar kommer också att visas här på hemsidan, så att alla kan läsa dem.